Tag: בניית תכנית עבודה

בניית תכנית עבודה: מגיבוש החזון למימוש החלום | ארגון קישורי אמהות

29

ינו2015
מאת: מירב שטרן. "לו היו לי שמונה שעות לכרות עץ, הייתי מקדיש שש מהן להשחזת הגרזן." אברהם לינקולן בניית תכנית עבודה - רקע כללי  ההגדרה – מכאן הכל מתחיל בסוף המאה ה-13, בספר קבלה קדום בשם "מערכת האלוהות", הופיע לראשונה הביטוי הידוע "סוף מעשה במחשבה תחילה".  ההבנה כי יש לחשוב ולתכנן מעשה ... המשך קריאה
29 בינואר 2015KorentAdmin