קורס שחזור גלגולים בעשרה שיעורים מתאימה למטפלים הוליסטים

טיפול באמצעות שחזור גלגולים הנו תהליך שמטופל חווה בהכרה מלאה. המטפל מנחה את המטופל באמצעות דמיון מודרך לחזור אחורנית לגלגולים קודמים. מטרת השחזור לזהות מהן הסיבות שהיו בגלגולים קודמים לקשיים,לבעיות רגשיות ולדפוסי התנהגות בהווה. תיקון חוויות אלו משפר את החיים בהווה ,ותורם לצמיחה אישית ולמודעות עצמית .
יעדי הקורס
• טיפול ברמת הנשמה, בהכרה מלאה באמצעות דמיון מודרך.
• גילוי מהן הסיבות לקשיים,לבעיות רגשיות,דפוסי התנהגות.
• לימוד תהליך התיקון
• תיקון חוויות אלו משפר את החיים בהווה ,ותורם לצמיחה אישית ולמודעות עצמית .

פירוט המפגשים :

  1. שחזור לתקופת הילדות- תיקון חוויות ילדות
  2. שחזור לתקופת הילדות-התמודדות עם חווית המוות
  3. הגנות מהן וקבלתן
  4. שיחזור גלגולים מהו? המעבר  וחווית השחזור
  5. מהי קרמה?
  6. שחזור גלגולים –שחזור גלגולים-שיטה 1
  7. שחזור גלגולים-שיטה 2
  8. התמרה ושינוי
  9. תרגול
  10. תרגול וקבלת תעודות

הקורס יתקיים בגן יבנה בשעה 20:00

חומר כתוב יסופק באופן שוטף במהלך הקורס כולל המלצות לספרים בתחום.

כל מפגש יחל במדיטציה מעגלית ויכלול התנסות חווייתית בחומר הנלמד.

בסיום הקורס כל משתתף יקבל תעודה ושי אישי – קבוצה קטנה עם מספר מקומות מוגבל .

להרשמה והשארת פרטים
http://www.parpareem.com/minisites/index.html
באהבה דפנה ביסמוט